Portal eRejestracja

Witamy na stronie eRejestracji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

!!!UWAGA!!!

Aby uzyskać dostęp do eRejestracji skontaktuj się z rejestracją przychodni -> założenie konta jest możliwe tylko na miejscu, późniejsza obsługa konta oraz rezerwacji jest już możliwa poprzez internet.

 


Regulamin dostępu do systemu eRejestracja

1)  Dostęp do eRejestracji możliwy jest za pośrednictwem strony: www.sgzozjasienica.pl lub bezpośrednio ze strony: www.jasienica.erejestracja.eu

2)  Rejestracja przychodni nadaje na miejscu login. 

3)   Hasło zostaje wygenerowane przez system i przesłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.

4)   W przypadku osoby niepełnoletniej dostęp do portalu może uzyskać jego opiekun prawny.

5)   Użytkownik zobowiązuje się przy pierwszym logowaniu do zmiany hasła uprawniającego do korzystania z systemu, hasło powinno pozostać znane tylko danemu Pacjentowi.

6)   Otrzymanych danych do logowania nie należy udostępniać osobom trzecim, tylko osoba, do której dane te są przypisane, lub jej opiekun prawny, powinna je wykorzystywać.

7)   Przychodnia zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa.

8)   W przypadku problemów występujących z dostępem do systemu Pacjent powinien kontaktować się elektronicznie z rejestracją poprzez adres mailowy: sgzozjasienica@wp.pl

9)   O każdej zmianie terminu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez adres e-mail, które zostały podane przez niego przy wprowadzeniu użytkownika do systemu.

10)  W przypadku rezygnacji z korzystania z usług eRejestracji Pacjent zobowiązuje się poinformować o tym rejestracje.

 

Obsługa informatyczna:

www.biobyte.pl